Daily Archives: 06/09/2018

Ngày 07.09.2018: Rượu mới, bầu da mới

Read More »

Trung Tâm Thần Học Sedes Sapientiae Khai Giảng Năm Học 2018 – 2019

Niềm vui ngày khai giảng năm học mới còn được nhân lên bởi việc trao Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Cao Đẳng Thần Học cho các sinh viên đã hoàn thành chương trình thần học và vượt qua kỳ thi tốt nghiệp vừa qua.

Read More »

Thánh Mẫu học 24: Đức Maria hồn xác lên trời dưới khóe nhìn Thần học

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 23 năm B (2012 – 2018)

Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: "Effetha!" (nghĩa là "Hãy mở ra!"), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng.

Read More »

Nghe giảng lễ sinh nhật Đức Mẹ

Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ : Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta."

Read More »