Daily Archives: 17/08/2018

Ngày 18.08.2018: Hiền lành và khiêm nhường

Read More »

Video: Nghi thức lặp lại lời khấn dòng (15.8.2018)

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 20 thường niên năm B (2009 – 2018)

Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời,

Read More »

Videos: Giảng Lễ Chúa nhật 20 thường niên năm B (2015 – 2018)

“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

Read More »