Daily Archives: 16/08/2018

Ngày 17.08.2018: Xin Chúa nâng đỡ các gia đình

Read More »

Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục GB. Lê Hoàng Huynh, OP tại giáo xứ Vị Hưng

Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho Tân linh mục Gioan Baotixita để cha mãi là linh mục như lòng Chúa mong mốn, với ước nguyện “ Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” để muôn đời tạ ơn Chúa.

Read More »

Video: Nhận chức Tu viện trưởng Tu viện Thánh Albertô 15.8.2018

Read More »

Thánh lễ mừng Tân tu viện trưởng, Tân linh mục và Tân khấn sinh

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ đã về Trời, Thiên quốc là quê hương cuối cùng của mỗi chúng con, xin Mẹ ban cho mỗi chúng con và cách riêng cho những mục tử của Chúa có được một quả tim đơn sơ để mau quên đi những ưu phiền,

Read More »

Nghi Thức Nhận Chức Tu Viện Trưởng và Lặp Lại Lời Khấn

Chúng con xin cám ơn Mẹ và xin Mẹ cầu bầu, dẫn bước cho mỗi một người trong chúng con bước theo Mẹ về Nước Trời. Xin cám ơn nhau trong tình huynh đệ, cùng là con một Cha trên Trời.

Read More »