Daily Archives: 12/08/2018

Video: Giảng lễ Chúa nhật 19 thường niên năm B (2018)

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.

Read More »

Ngày 13.08.2018: Trách nhiệm xây dựng cuộc sống chung

Read More »