Daily Archives: 08/08/2018

THÁNH ĐA MINH, SỨ GIẢ TIN MỪNG CỨU ĐỘ 08.08.2018

Xin tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành Chúa tuôn đổ trên Giáo xứ. Nhờ lời chuyển cầu của Cha thánh Đa Minh, xin Chúa tiếp tục mưa hồng ân xuống trên giáo xứ ngõ hầu mỗi người trong giáo xứ luôn hết lòng yêu thương, đoàn kết, gắn bó …

Read More »

Ngày 09.08.2018: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống

Read More »

Trực tiếp Đại Lễ Kính Thánh Đa Minh tại giáo phận Bùi Chu

Noi gương thánh quan thầy, mọi thành phần Dân Chúa giáo phận Bùi Chu được mời gọi trở nên đuốc sáng luôn bừng cháy lửa mến Chúa và yêu người.

Read More »

Nghe giảng lễ Thánh Đa Minh 2009 – 2018

Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.

Read More »