Daily Archives: 07/08/2018

Ngày 08.08.2018: Tin Chúa

Read More »

Tĩnh tâm mừng kính Thánh bổn mạng giáo xứ 2018

Xin cho chúng con được thấy "vinh quang" Chúa tỏ bày để chúng con hy vọng, sống đời này cho tử tế, được hưởng "vinh quang" ngày sau, không đánh đổi ngược lại để lấy "hào quang" ngắn ngủi thế gian này.

Read More »

Thánh Mẫu học 20: Mẹ trọn đời trinh khiết dưới khóe nhìn Thần học

Read More »