Daily Archives: 05/08/2018

Ngày 06.08.2018: Biến đổi chính mình

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 18 năm B (2015 – 2018)

Đức Giêsu đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê..."

Read More »