Daily Archives: 04/08/2018

Thánh lễ Trao tác vụ linh mục Dòng Đa Minh 04.8.2018

Ước mong cuộc đời của quý tân linh mục luôn biết nuôi dưỡng tình yêu Thiên Chúa, và lòng yêu thương tha nhân đó chính là động lực, là lẽ sống để các linh mục thi hành sứ vụ của chính mình.

Read More »

Ngày 05.08.2018: Tìm kiếm giá trị vĩnh cửu

Read More »

Video: Giảng lễ Truyền chức linh mục Dòng Đa Minh năm 2018

Read More »

TLO: Chúa nhật 18 thường niên năm B

Read More »

Trực tiếp: Thánh lễ trao tác vụ linh mục Dòng Đa Minh (2018)

Read More »

Xin cho con thứ bánh ấy…

Vâng, nếu chúng ta muốn được hưởng phúc-trường-sinh, phải đến trước bàn Tiệc Thánh Thể và nói: Lạy Chúa, “xin cho con thứ bánh ấy”.

Read More »