Home / 2018 / Tháng Tám

Monthly Archives: Tháng Tám 2018

Clip: Hai anh em

Bởi lẽ, "Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là Tình Yêu" (1Ga 4:8), nếu chiếm được Thiên Chúa, là chiếm được mọi sự, vì tất cả mọi sự đều bởi Thiên Chúa mà ra.

Read More »