Daily Archives: 23/07/2018

Ngày 24.07.2018: Là mẹ và anh em của Chúa

Read More »

Bốc thăm giải bóng đá mừng bổn mạng 2018

Cha nhắn nhủ việc thi đấu thể thao mừng bổn mạng để nối kết các đoàn thể trong giáo xứ, vì thể thao không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn là nơi thể hiện tinh thần hiệp thông huynh đệ.

Read More »