Daily Archives: 13/07/2018

Đấng đáng kính Giorgio La Pira (1904 – 1977)

Ngài trở thành một người Thị trưởng có ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống chính trị của Italia, theo phong cách đặc biệt trong khoảng thời kỳ làm Thị trưởng Florence, ông là một mẫu gương ngôn sứ về vai trò của các tín hữu Thiên Chúa Giáo làm chính trị xã hội, đặc biệt trong cách bênh vực người nghèo.

Read More »