Daily Archives: 07/07/2018

Ngày 08.07.2018: Tin vào Thiên Chúa

Read More »

Chúa sẽ đến viếng thăm ta…

Mỗi lần chúng ta tham dự “Tiệc Thánh Thể”, đó chính là mỗi lần Đức Giê-su trở về thăm viếng “Nazareth-tâm hồn” của mỗi chúng ta.

Read More »