Daily Archives: 02/07/2018

Tòa Thánh kêu gọi tăng cường cộng tác chống khủng bố

Đại diện Tòa Thánh tại LHQ kêu gọi tăng cường cộng tác giữa cơ quan LHQ và chính quyền các nước và cấp hạ tầng ở các địa phương trong cuộc chiến chống khủng bố.

Read More »

Ngày 03.07.2018: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”

Read More »

Đức Thánh Cha tiếp đại gia đình Dòng Bửu Huyết

ĐTC mời gọi các thành viên đại gia đình dòng Bửu Huyết biểu lộ lòng sùng mộ Máu Cực Thánh của Chúa Kitô qua các công tác bác ái.

Read More »