Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 30/06/2018

Video: Thánh lễ mừng bổn mạng Ban Tông đồ (2018)

Giáo xứ Thánh Đaminh – Ba Chuông hân hoan mừng kính trọng thể hai Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, những vị Thánh tiên khởi xây dựng Giáo Hội và cũng là dịp mừng bổn mạng Ban Tông Đồ giáo xứ

Read More »

Ngày 01.07.2018: “Ông đừng sợ! Hãy cứ tin”

Read More »

Xin Ngài đặt tay lên con…

Với sức riêng của mình, có phần chắc, chúng ta không thể chống cự lại những cơn cám dỗ đó. “Chỉ trong Thiên Chúa”, vâng, chỉ có Chúa bên ta, chỉ có Chúa trong ta, ta mới có thể “vượt thắng”, mà thôi.

Read More »

Để Lời được lớn lên: Chúa Nhật 13 thường niên B

Người cầm lấy tay nó và nói: "Ta-li-tha kum", nghĩa là: "Này bé, Thầy truyền cho con: chỗi dậy đi!" Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ.

Read More »

TLO: Chúa nhật 13 thường niên năm B

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 13 thường niên năm B 2012-2018

Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Talitha kum", nghĩa là: "Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!" Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi.

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 13 thường niên năm B (2015 – 2018)

Người cầm lấy tay nó và nói: “Talitha kum”, nghĩa là: “Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ. Đức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.

Read More »