Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 29/06/2018

Mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô – Bổn mạng Ban tông đồ

Những nhiệm vụ của Ban tông đồ trong năm qua như giữ trật tự, hướng dẫn và hỗ trợ bãi xe tầng hầm nhà thờ vào các ngày lễ Chúa Nhật và các ngày lễ lớn trong năm. Ngoài ra các ông rất hăng say, nhiệt tình tham gia công tác phụng vụ và phục vụ Giáo xứ.  

Read More »

Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople

ĐTC hỗ trợ lập trường của Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, Giáo Chủ Chính Thống Constantinople, tố giác thái độ làm lơ của nhiều người đối với những sáng kiến và nỗ lực liên đới với người nghèo.

Read More »

Đức Thánh Cha dâng lễ với các tân Hồng Y và tân Tổng Giám Mục chính tòa

Sáng ngày 29-6-2018, ĐTC đã làm phép các dây Pallium cho 30 vị TGM chính tòa trong thánh lễ với 14 tân Hồng Y và 26 vị tân TGM.

Read More »

Ngày 30.06.2018: Cầu thay nguyện giúp

Read More »

Video: Giảng lễ thánh Phêrô và Phaolô tông đồ 2015

Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.

Read More »