Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 25/06/2018

Ngày 26.06.2018: Đường hẹp dẫn tới Nước Trời

Read More »

Đoàn Thiếu Nhi: Thánh Lễ Tuyên hứa Bao Đồng và Tân Huynh Trưởng

Ngày 24 tháng 6 năm 2018, Chúa nhật XII thường niên năm B, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Giáo xứ Đa Minh - Ba Chuông đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện mang nhiều ý nghĩa cả về mặt nhân bản lẫn đức tin.

Read More »