Daily Archives: 24/06/2018

Video: Giảng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (2018)

Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.

Read More »

Ngày 25.06.2018: Xét mình hằng ngày

Read More »

Một số hình ảnh lễ bổn mạng giáo họ Gioan (2018)

Read More »

TH online 58: Tính bất khả phân ly của HP và thẩm quyền của GH

Phần lớn các vụ giải hôn phối chỉ là tuyên bố hôn nhân vô hiệu chứ không phải là Tòa án hôn phối tháo gỡ hôn phối đã kết ước thành sự. Câu hỏi lớn đặt ra: Tại sao Giáo hội không cho phép ly dị ?

Read More »

Tôi phải nhỏ lại…

Sự kiện chào đời của Gio-an Tẩy Giả có thể nói là một sự kỳ diệu. Theo thánh sử Luca ghi lại, thì: ông Gio-an Tẩy Giả là con của ông Dacaria, một vị tư tế thuộc nhóm Avigia, ông Dacaria có người vợ tên là Elisabeth, cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon.

Read More »