Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 16/06/2018

Ngày 17.06.2018: Gia đình Nước Trời

Read More »

Chính Chúa Thánh Thần…

“Nước Thiên Chúa không phải là cuộc trình diễn, càng không phải là lễ hội, cũng chẳng thích hợp với những cuộc quảng cáo. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho Nước Trời phát triển, chứ không phải các kế hoạch mục vụ”.

Read More »

TLO: Chúa nhật 11 thường niên năm B

Thánh lễ dành cho những người không thể đến nhà thờ

Read More »

Đức Thánh Cha tiếp 60 nhà thiên văn quốc tế

Sáng 14-6-2018, ĐTC đã tiếp kiến 60 tham dự viên khóa học thứ 16 mùa hè về khoa Vật lý thiên văn do Đài Thiên Văn Vatican tổ chức từ ngày 4 đến 29-6 này tại Castel Gandolfo

Read More »