Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 10/06/2018

Video: Giảng lễ Chúa Nhật 10 thường niên B (2018)

Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” 34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

Read More »

Ngày 11.06.2018: Tâm thiện ắt có bình an

Read More »