Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 09/06/2018

Hãy thi hành ý muốn của Chúa…

Thưa Bạn, bạn có một gia đình, và bạn muốn gia đình mình hạnh phúc? Và, thưa bạn, bạn muốn gia đình mình sẽ  được hiện diện trong “Gia Đình Nước Trời”, mai sau?

Read More »

Ngày 10.06.2018: Lòng Chúa xót thương

Read More »

Thánh lễ Tạ ơn Ngọc khánh và Kim khánh linh mục

Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam đã long trọng tổ chức Thánh lễ tạ ơn mừng 50 năm Hồng Ân Linh mục của Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa, Cha Đaminh Phạm văn Bảo và 60 năm Hồng Ân Linh mục Cha Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao.

Read More »

Để Lời Lớn Lên: Chúa Nhật 10 thường niên B (2018)

“Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. 29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.”

Read More »

Công bố tài liệu chuẩn bị Thượng HĐGM Amazzonia

Hôm 8-6-2018, Tòa Thánh đã công bố Tài liệu chuẩn bị Thượng HĐGM đặc biệt về miền Amazzonia bên Nam Mỹ, sẽ nhóm vào tháng 10 năm tới, 2019, tại Roma.

Read More »

TLO: Chúa Nhật 10 Thường Niên Năm B

Read More »

Video: Giảng lễ mừng Kim Khánh – Ngọc Khánh linh mục (09.6.2018)

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại,

Read More »

Trực tuyến: Thánh lễ tạ ơn mừng Ngọc Khánh – Kim Khánh linh mục

Read More »