Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 05/06/2018

Ngày 06.06.2018: Sự sống đời sau

Read More »

Thánh Mẫu học 11: Những phụ nữ tiên trưng về Đức Maria

Read More »

Đức Thánh Cha tiếp Phái đoàn Tin Lành Luther Đức

ĐTC kêu gọi các tín hữu Công Giáo và Tin Lành Luther khởi sự công trình đại kết bằng việc cầu nguyện, cộng tác trong các công tác bác ái và tiếp tục hành trình đại kết.

Read More »

TH online 55: HN gia đình theo TĐ. Humanae Vitae

Thông điệp nói về việc điều hoà sinh sản trong sự phát triển toàn diện con người; tức là sự phát triển tất cả con người trong mọi chiều kích của nó và như là cùng đích của ơn gọi. 

Read More »