Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 02/06/2018

Ngày 03.06.2018: Lương thực thiêng liêng

Read More »

Hãy “nào mau tới”…

Là một Ki-tô hữu,  chúng ta có tin Chúa sẽ cho ta được hưởng trọn vẹn niềm vui này! Nếu tin, chúng ta hãy “Nào mau tới thờ lạy Chúa. Đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen.

Read More »

TLO: Chúa nhật Mình Máu Thánh Chúa năm B

Read More »

Để Lời lớn lên: Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm B

"Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy". Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người."

Read More »

Tòa Thánh tăng cường việc mục vụ tại Đền Thánh Đức Mẹ Mễ Du

Ngày 31-5-2018, ĐTC bổ nhiệm Đức TGM Henryk Hoser người BaLan làm Thanh tra Tông tòa (Visitatore apostolico) với sứ vụ đặc biệt tại giáo xứ Medjugorje vô thời hạn và tùy ý Tòa Thánh.

Read More »

Công bố văn kiện Tòa Thánh về thể thao

Hôm 1-6-2018, Bộ giáo dân, gia đình và sự sống đã công bố văn kiện mới về thể thao với tựa đề ”Cố gắng hết mình. Viễn tượng Kitô về thể thao và con người”.

Read More »