Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 26/05/2018

Ngày 27.05.2018: Gia đình theo mô hình Chúa Ba Ngôi

Read More »

Hãy làm sáng danh Ba Ngôi Thiên Chúa

Qua việc sống kết hợp với Chúa Ba Ngôi, một kết hợp với “Mầu Nhiệm tình yêu và hiệp nhất”,  chúng ta mới có thể “phụng sự Chúa trong mọi người”, chúng ta mới có thể trở thành “khí cụ bình an của Chúa”, chúng ta mới có thể “đem yêu thưong vào nơi oán thù.

Read More »

HĐGMVN: Hướng đến Năm Thánh Mừng kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam

Read More »

TLO: Chúa Ba Ngôi năm B

Read More »