Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 24/05/2018

Ngày 25.05.2018: Tính bất khả phân ly của hôn nhân

Read More »

Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho Công Giáo Trung Quốc

ĐTC kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc.

Read More »

Nghe giảng lễ Chúa Ba Ngôi năm B (2009 – 2018)

Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa Ba Ngôi năm B (2015 – 2018)

Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

Read More »