Daily Archives: 17/05/2018

Thiệp mời: Mừng Ngọc khánh – Kim khánh linh mục

Read More »

Ngày 18.05.2018: Trách nhiệm của tình yêu

Read More »

Trao Tặng Nghĩa Tình Mùa Phục Sinh 2018

Ban Bác ái Giáo xứ thánh Đaminh - Ba Chuông đã chọn Giáo xứ Hòa Nam - Giáo phận Ban Mê Thuột - Tỉnh Đăk Lăk, một giáo xứ mới thành lập do anh em Dòng Đaminh phụ trách để trao gửi yêu thương.

Read More »

Clip: Đôi giày cỏ

Read More »

Nghe giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (2009 – 2018)

ctthan06Người lại nói với các ông : "Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần...."

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (2015 – 2018)

Người lại nói với các ông : "Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần...."

Read More »