Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 12/05/2018

Chúng ta hãy đi…

Mệnh lệnh của Đức Giê-su đã được ban ra. Vấn đề là chúng ta sẽ thực thi! Phải thực thi, đừng để Đức Giê-su hiện ra và nói “Hỡi những người (Saigon) sao còn đứng nhìn trời”!?

Read More »

Ngày 13.05.2018: Nước Trời tại thế

Read More »

Ngày truyền thống Ban Truyền Thông giáo xứ (2018)

Các thành viên trong ban và quý ân nhân đã nhiệt tình đóng góp công sức cũng như vật chất xây dựng trang website của giáo xứ và trang facebook “Đa Minh Ba Chuông” ngày càng phát triển, phong phú hơn.

Read More »

TLO: Chúa Thăng Thiên – Ngày Truyền thông Công Giáo

Read More »