Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 10/05/2018

Ngày 11.05.2018: Đức Ái

Read More »

Video: Hành hương Đức Mẹ Tà-pao 04-05.05.2018

Read More »

Thơ dâng Mẹ: Ngũ sắc

Mẹ ơi giữa muôn hoa / Lan, Huệ, Cúc, Mồng gà / Hồng, Đơn, Lài, Cẩm chướng / Mẹ đẹp hơn mọi hoa.

Read More »

Nghe giảng lễ Chúa thăng thiên năm B (2012-2018)

Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.

Read More »

Video: Giảng lễ Chúa thăng thiên năm B (2015 – 2018)

  Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Read More »