Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 04/05/2018

TH online 49: Ba cấp bậc Thánh chức trong HT

Chúng ta có thể tìm hiểu chức tư tế bắt đầu từ thời Tổ phụ Abraham. Thời đó, chưa có đền thờ, cũng chẳng có tư tế chuyên biệt để thờ phượng Đức Chúa.

Read More »

Ngày 05.05.2018: Sống trong sự thật

Read More »