Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 29/04/2018

Ngày 30.04.2018: Sống trong Thần Khí

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 05 Phục sinh B (2012 – 2018)

"Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.

Read More »