Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 28/04/2018

Ngày 29.04.2018: Gắn bó với Chúa

Read More »

Tôi phải là “cành nho liền gốc”

Ngài đã truyền dạy: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (x.Ga 15, 5)

Read More »

Đức Thánh Cha tiếp tổng tu nghị dòng Thánh Gabriel

ĐTC khích lệ các tu sĩ dòng thánh Gabriel tăng cường đời sống huynh đệ để có thể làm chứng ta trong thế giới chịu ảnh hưởng nặng của cá nhân chủ nghĩa.

Read More »

TLO: Chúa nhật 05 Phục Sinh năm B

Read More »