Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 26/04/2018

TH online 47: Tác vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế thời Cựu Ước

Chúng ta có thể tìm hiểu chức tư tế bắt đầu từ thời Tổ phụ Abraham. Thời đó, chưa có đền thờ, cũng chẳng có tư tế chuyên biệt để thờ phượng Đức Chúa.

Read More »

Đức Thánh Cha triệu tập Ngày Suy Tư Cầu Nguyện cho Trung Đông

Thứ bẩy 7-7-2018, ĐTC sẽ đến thành Bari nơi giữ Hài cốt thánh Nicola, để chủ sự Ngày Suy Tư và cầu nguyện cho tình trạng thê thảm của Trung Đông đang gây đau khổ cho bao nhiêu anh chị em chúng ta trong đức tin.

Read More »

Ngày 27.04.2018: Tự hào vì là con Chúa

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 05 Phục sinh B (2015 – 2018)

"Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.

Read More »