Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 14/04/2018

Bạn có là “người chứng nhân không cô đơn”!

Cớ gì chúng ta không “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm”!

Read More »

Ngày 15.04.2018: Có Chúa, có bình an

Read More »

TLO: Chúa nhật 03 Phục Sinh năm B

Read More »