Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 12/04/2018

Ngày 13.04.2018: Đạo yêu thương

Read More »

Chuyện lạ các thánh: vì ngã vào đống phân mà nên thánh

Thánh Phêrô Gonzales nếu không ngã vào đống phân ngựa thì có lẽ chẳng nhập dòng Đa Minh và có lẽ cũng chẳng trở nên một vị thánh lớn.

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 03 Phục sinh B (2015 – 2018)

Người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 03 Phục sinh B (2009 – 2018)

Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em! "Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?

Read More »

TH online 43: Thừa tác viên của Bí tích Hòa Giải

Theo GLHTCG số 1465chúng ta có thể nói rằng các linh mục là "dấu chỉ" của bí tích này, bởi vì các linh mục tượng trưng và là khí cụ của tình thương Thiên Chúa đối với tội nhân

Read More »