Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 07/04/2018

Chúng tôi đã được thấy Chúa!

Là một Ki-tô hữu, chúng ta phải là khí cụ bình an của Chúa, bởi chỉ nhờ đó chúng ta mới có thể đem “lòng thương xót của Chúa” đến với tha nhân, bởi chỉ nhờ đó lời chứng về Đức Giê-su Phục Sinh của chúng ta, mới là lời chứng sống động

Read More »

Ngày 08.04.2018: Khoa học và đức tin

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa nhật 02 Phục Sinh năm B

Ông Tô-ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”

Read More »