Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 05/04/2018

Ngày 06.04.2018: Gia đình có Chúa

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 02 Phục sinh (2012-2018)

Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !”  Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em !

Read More »

Clip: Sức mạnh của lời nói

Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời hủy diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó. Quý báu thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác.

Read More »

TH online 41: Làm gì để đón nhận hiệu quả BTHG?

Con người chẳng có thể đền bù cân xứng những gì mình đã xúc phạm đến Chúa, đến Hội thánh và tha nhân; chính Đức Giêsu, nhờ công nghiệp cái chết và sự phục sinh của Người, đã đền thay cho chúng ta. 

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 02 Phục sinh B (2015 – 2018)

Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”

Read More »