Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 02/04/2018

Ngày 03.04.2018: Mở rộng tâm hồn

Read More »

TH online 40: Những hình thức ăn năn tội và XT

Xưng tội cần phải toàn vẹn nghĩa là phải xưng tất cả và từng tội trọng mà hối nhân nhớ được, cùng với các trạng huống có thể làm thay đổi mức độ của tội.

Read More »