Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 01/04/2018

Ngày 02.04.2018: Điểm hẹn

Read More »

Chúa đã sống lại thật rồi… Ha-lê-lui-a!

“Chúa đã sống lại thật rồi, Ha-lê-lui-a. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền. Đến muôn đời muôn thuở. Ha-lê-lui-a”.

Read More »

Đêm Canh Thức Phục Sinh – 2018

Đêm nay là đêm mà Chúa Giêsu Kitô đã đập tan xiềng xích của tội lỗi và sự chết. Đêm nay là đêm mà Hội Thánh từ thuở ban đầu vẫn chờ mong Chúa đến. Đêm nay cũng là đêm Chúa Giêsu Kitô đã dạy các môn đệ canh thức để chờ Chúa đến,

Read More »

Suy niệm 14 đàng Thánh giá (2018)

Thập giá chính là nguồn ơn cứu độ, mở ra cho chúng ta một trang đời mới khi đón nhận thập giá của mỗi người bằng một tình yêu vâng phục, phó thác.

Read More »