Daily Archives: 01/04/2018

Đêm Canh Thức Phục Sinh – 2018

Đêm nay là đêm mà Chúa Giêsu Kitô đã đập tan xiềng xích của tội lỗi và sự chết. Đêm nay là đêm mà Hội Thánh từ thuở ban đầu vẫn chờ mong Chúa đến. Đêm nay cũng là đêm Chúa Giêsu Kitô đã dạy các môn đệ canh thức để chờ Chúa đến,

Read More »