Daily Archives: 14/03/2018

Ngày 15.03.2018: Sống chân thật

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 05 Chay B (2012 – 2018)

Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt.

Read More »

Chương trình lễ tang chính thức của Đức tổng Giám mục Phaolô

Toà Tổng Giám Mục chính thức thông báo về tang lễ của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc của chúng ta

Read More »

Clips Quà tặng cuộc sống: Bài thuyết giảng

Đôi khi “nghe” được một điều gì đó không nhất thiết phải bằng tai, và dạy một điều gì đó không cần phải dùng miệng. Vị giáo sư đó đã giảng giải một cách rất xuất sắc cho cậu bé hiểu rằng “Con người ta không thể sống một mình!”.

Read More »