Daily Archives: 10/03/2018

Hãy tin vào Đức Ki-tô Giê-su…

Cây Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô như là cây trường sinh mới, một cây-trường-sinh-mới đã được tác tạo bằng chính thân xác của Ngài.

Read More »

Ngày 11.03.2018: Tình yêu đích thực

Read More »

Bổ nhiệm Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn

Ngày 8/3/2018 vừa qua, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã được Tòa Thánh, qua Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc, bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sàigòn -

Read More »

Để Lời được lớn lên: Chúa nhật 04 mùa chay B

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời.

Read More »

TLO: Chúa nhật 04 mùa Chay năm B

Read More »

Clip: Bức tranh bình yên

"Ta chấm bức tranh này!" Nhà vua công bố: "Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không có khó khăn, không có cực nhọc. Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới là ý nghĩa thật sự của sự bình yên".

Read More »