Daily Archives: 04/03/2018

Ngày 05.03.2018: Trái tim mở rộng

Read More »

Đức Thánh Cha thêm vào Lịch Phụng Vụ Lễ Đức Maria là Mẹ Giáo Hội

Giờ đây Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định thêm ngày lễ này vào lịch Phụng Vụ chung của Giáo Hội Hoàn Vũ để “khuyến khích sự gia tăng cảm thức của các vị mục tử, các tu sĩ và tín hữu về Mẹ Giáo Hội, cũng như lòng kính mến chân thành đối với Đức Mẹ.”

Read More »

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina ngày 02.03.2018

Ngày thứ Sáu 02.03.2018, các Đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam đã rời Paris đi Rôma để ngày hôm sau chính thức bắt đầu chuyến hành hương Ad limina.

Read More »