Home / 2018 / Tháng Ba

Monthly Archives: Tháng Ba 2018

Ngày 01.04.2018: Tình yêu và sự sống

Read More »

Trực tiếp: Thánh lễ Vọng Phục Sinh

Read More »

Videos: Giảng Lễ Chúa Phục Sinh năm B (2015 – 2018)

Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.

Read More »

Trực tiếp: Chặng đàng Thánh Giá

Read More »

Nghi thức thứ sáu Tuần Thánh 2018

Ngày thứ Sáu Tuần Thánh, ngày mà Chúa Giêsu đã diễn tả tình yêu của Ngài lên đến tột độ, khi Ngài đã hiến dâng chính thân mình làm của lễ dâng lên Chúa Cha để chuộc tội cho nhân loại.

Read More »

Để Lời Được Lớn lên: Suy niệm Lễ Chúa Phục Sinh

Nhưng người thanh niên liền nói: "Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa

Read More »

Videos: Giảng lễ thứ Sáu Tuần Thánh 2015 – 2018

Hôm đó là ngày chuẩn bị lễ: để tội nhân khỏi treo trên thập giá trong ngày Sabbat, vì ngày Sabbat là ngày đại lễ, nên người Do-thái xin Philatô cho đánh dập ống chân tội nhân và cho cất xác xuống.

Read More »

Nghe giảng Lễ Chúa Phục Sinh B (2009 – 2018)

Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.

Read More »

Ngày 31.03.2018: Hạnh phúc gia đình

Read More »

Trực tiếp: Nghi thức thứ Sáu Tuần Thánh

Read More »