Daily Archives: 17/02/2018

Ngày 18.02.2018: Chay tịnh

Read More »

TLO: Chúa nhật 01 mùa Chay năm B (trực tiếp)

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 01 Chay năm B

Sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa, Thần Khí liền đưa Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.

Read More »