Daily Archives: 16/02/2018

Hãy đến “Bờ đá xanh tạ tội”…

Bạn có cảm thấy mình cần sám hối? Nếu có, tôi và bạn, chúng ta hãy đến “Bờ đá xanh tạ tội” cùng Chúa. Tạ tội,  rằng: “Con giơ cao tay, xin tạ lỗi những ngày đã qua, theo chân loài người lên án Cha Hiền Hòa.

Read More »

Ngày 17.02.2018: Nhớ về tổ tiên

Read More »

Videos: Giảng Lễ giao thừa Giáp Ngọ & Mậu Tuất

Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Read More »