Daily Archives: 10/02/2018

Ngày 11.02.2018: Cộng đoàn chữa lành

Read More »

Lạy Chúa, đừng để con là người phong hủi…

Là một Ki-tô hữu, hẳn rằng, chúng ta không muốn mình là người phong hủi thời nay. Vậy, chúng ta hãy nguyện rằng: “Lạy Chúa, nếu Người muốn, đừng để con là người phong hủi.”

Read More »

TLO: Chúa nhật 06 thường niên năm B (trực tiếp)

Read More »