Daily Archives: 08/02/2018

Ngày 09.02.2018: Tương quan mở

Read More »

Đêm Nhạc Gây Quỹ Từ Thiện: XUÂN YÊU THƯƠNG 5 (2018)

Trời về đêm thật lạnh nhưng tấm lòng của mọi người đến với đêm nhạc để được cùng chia sẻ, cùng đóng góp, cùng giúp đỡ những mảnh đời khổ đau, khó khăn, bất hạnh… lại ấm áp biết bao, bởi một lẽ “Bác Ái chính là một Nhân cách”

Read More »

TH online 25: BTTS trong GH Đông & Tây Phương

Một số tác phẩm thuộc thế kỷ IV cũng nhắc tới việc xức dầu sau Thánh Tẩy, nhưng một số tài liệu khác lại chẳng nói gì cả. Thánh Gioan Chrysostom, sinh trưởng tại Antiôkia và sau này làm giám mục tại Constantinôpôli, cũng mô tả nghi lễ gia nhập đạo chỉ gồm việc xức dầu trước Thánh Tẩy thôi.

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 06 năm B : (2012 – 2018)

Có người bị phong hủi đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng : "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : "Tôi muốn, anh sạch đi!" Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch...

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 06 năm B (2015 – 2018)

Có người bị phong hủi đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng : "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."

Read More »