Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 29/01/2018

Ngày 30.01.2018: Sức mạnh niềm tin

Read More »

TH online 22: Thừa tác viên và thụ nhân của BTRT

Thừa tác viên thông thường của bí tích Thánh Tẩy là giáo sĩ (giám mục, linh mục và phó tế). Khi thừa tác viên thông thường vắng mặt hoặc bị ngăn trở thì giáo lý viên hay người khác, được vị thường quyền sở tại ủy thác thi hành nhiệm vụ này.

Read More »