Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 28/01/2018

Ngày 29.01.2018: Vững tin vào Chúa

Read More »

Video: Để Lời được lớn lên Chúa nhật IV B

Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

Read More »