Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 26/01/2018

Ngày 27.01.2018: Giữa bão tố cuộc đời

Giáo hội muốn giới thiệu và nói với con người rằng: mọi cuộc khủng hoảng đều bắt nguồn tự sự vắng bóng Thiên Chúa trong cuộc đời. Vì vậy, hãy như các Tông đồ hôm nay, hãy kêu cầu và mời Chúa ở với gia đình ta thường xuyên.

Read More »

Sống đạo 10: Đức Giêsu là ai, đối với tôi?

Read More »

TLO: Chúa nhật 04 thường niên năm B (trực tiếp)

Read More »

TH online 21: Việc Rửa tội cho trẻ em

Theo nguyên tắc chung, bất cứ ai còn sống chưa lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy đều có thể xin lãnh nhận bí tích này. Tuy nhiên, trong việc mục vụ chúng ta cần phải phân biệt: Trẻ em thuộc gia đình Công giáo: cha mẹ có trách nhiệm phải lo cho con cái được lãnh bí tích Thánh Tẩy càng sớm càng tốt.

Read More »