Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 25/01/2018

Ngày 26.01.2018: Cùng Chúa rắc gieo yêu thương

Cuộc đời và lời chứng của họ là lời mời gọi cũng như là dấu chứng Nước Trời đang đến và đã đến giữa nhân loại. Hôn nhân, đặc biệt hôn nhân Kitô giáo cũng phải là một câu chuyện kể tình yêu

Read More »

Video: Giảng lễ Chúa nhật 04 thường niên năm B (2015 – 2018)

Ngay ngày sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư...

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 04 B (2012 – 2018)

Ngay ngày sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư...

Read More »