Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 24/01/2018

Ngày 25.01.2018: Trở nên sứ giả loan báo Tin mừng

Nhắc đến thánh Phaolô chúng ta nhớ đến sự kiện Đamas. Đamas không đơn thuần là một sự kiện, một biến cố nhưng còn là một lựa chọn, một đổi mới và sự dấn thân đến cùng để nhận thức rõ hơn về Thiên Chúa

Read More »

Đức Thánh Cha họp báo trên máy bay

ĐTC tái khẳng định chính sách tuyệt đối không bao dung đối với những giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.

Read More »